Κανναβιδιόλη (CBD) : η Νομοθεσία στις Χώρες της Ε.Ε. το 2019

Κανναβιδιόλη (CBD) : η Νομοθεσία στις Χώρες της Ε.Ε. το 2019 1

Περιεχόμενα εμφάνιση

Νόμιμη η Κανναβιδιόλη (CBD) σε 28 χώρες της Ε.Ε. το 2019

Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου 2019 από τον Joe Powers

Συνεχίζουμε να ακούμε: είναι η Κανναβιδιόλη (CBD) νόμιμη και είναι νόμιμα τα προϊόντα της Κανναβιδιόλης (CBD) στην Ε.Ε.;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι, η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 – με λίγες εξαιρέσεις, θα δούμε παρακάτω.

-Η Σλοβακία είναι η μία και μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που αναφέρει ρητά ως παράνομη τη διακίνηση της Κανναβιδιόλης (CBD) – βλέπε πιο κάτω τον αντίστοιχο νόμο.

Εφόσον η ερώτηση αυτή ανακύπτει αρκετά συχνά, αποφασίσαμε να συντάξουμε μια λίστα γρήγορης αναφοράς για εσάς, για να σας βοηθήσουμε να ενημερωθείτε για τους νόμους.

Αποποίηση: Αυτό είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.

Πού μπορώ να αγοράσω το νόμιμο έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) στην Ε.Ε. το 2019;

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ευρώπη το 2019;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η κάνναβη που καλλιεργείται για “ίνες” είναι νόμιμη εάν η περιεκτικότητα σε THC (Τετραϋδροκανναβινόλη) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

Ο κανονισμός αυτός έγινε σαφής και κατηγορηματικός στον Κανονισμό (EC) αριθ. 1672/2000 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2000. (σύνδεσμος προς την επικαιροποίηση των κανονισμών).

Τι είναι η κάνναβη και η “ίνα” που περιέχεται μέσα, και είναι νόμιμη στην Ευρώπη το 2019;

Οι ίνες κάνναβης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα χρήσιμα προϊόντα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νήματος, σπάγγου, υφασμάτων, τροφίμων και διαιτητικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένης της κυτταρίνης, της λιγνίνης και της πηκτίνης) και πολλά άλλα.

Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά στους πραγματικούς νόμους σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες για να ανακαλύψουμε εάν τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ευρώπη το 2019:

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) το 2019;

Αγγλία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019; Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) από βιομηχανική κάνναβη είναι νόμιμα στη Μεγάλη Βρετανία το 2019 μόνο εάν η Κανναβιδιόλη (CBD) από βιομηχανική κάνναβη πωλείται και επισημαίνεται ως συμπλήρωμα διατροφής, ενώ παράλληλα δε γίνεται κανένας ιατρικός ισχυρισμός.

Ο MHRA (Ρυθμιστικός Οργανισμός Ιατρικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων) προέβη σε προηγούμενες δηλώσεις σχετικά με προϊόντα που περιέχουν Κανναβιδιόλη (CBD). Εάν τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) από βιομηχανική κάνναβη κάνουν ιατρικούς ισχυρισμούς, απαιτείται άδεια κυκλοφορίας πριν από τη νόμιμη πώληση της Κανναβιδιόλης (CBD).

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019; Ναι. Ο MHRA δεν απαγορεύει ρητά τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) που χαρακτηρίζονται ως συμπλήρωμα διατροφής και κατά συνέπεια η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Αυστρία το 2019;

Αυστρία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Αυστρία το 2019; Ο αυστριακός νόμος περιορίζει την «ψυχοτρόπα» κάνναβη με Τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Ο Νόμος περί Ναρκωτικών Ουσιών της Αυστρίας δεν έχει περιορισμούς στην Κανναβιδιόλη (CBD).

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Αυστρία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν είναι ψυχοτρόπα ουσία, καθιστώντας την νόμιμη στην Αυστρία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στο Βέλγιο το 2019;

Βέλγιο Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στο Βέλγιο το 2019; Η Βελγική Ομοσπονδιακή Φαρμακευτική Σημείωση περιορίζει την κάνναβη στο όριο των 3,5 γραμμαρίων.

Δεδομένου ότι η πλήρης κάνναβη είναι νόμιμη, μέχρι 3,5 γραμμάρια, η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στο Βέλγιο.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Βουλγαρία το 2019;

Βουλγαρία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Ο Βουλγαρικός Νόμος για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και Πρόδρομων Ουσιών αναφέρει ορισμένους περιορισμούς σε τμήματα της κάνναβης. Αναφέρεται ότι η κάνναβης με περιεκτικότητα σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) κάτω του 0,2% ήταν “πάντα” νόμιμη στη Βουλγαρία.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Βουλγαρία το 2019; Δεν υπάρχουν ρητοί περιορισμοί στα προϊόντα κάνναβης, καθιστώντας την Κανναβιδιόλη (CBD) νόμιμη.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Δανία το 2019;

Δανία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Δανία το 2019; Ο νόμος της Δανίας ορίζει ότι η κάνναβη περιορίζεται στις ιατρικές και επιστημονικές εφαρμογές.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Δανία το 2019; Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τη λήψη σημειώματος γιατρού με σκοπό τη χρήση κάνναβης υπό οποιαδήποτε μορφή. Η Κανναβιδιόλη (CBD) στη Δανία επιτρέπεται μόνο εάν έχετε την άδεια του γιατρού.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ελβετία το 2019;

Ελβετία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ελβετία το 2019; Το ελβετικό δίκαιο δηλώνει ότι η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν είναι ψυχοδραστική και επομένως δεν απαγορεύεται από την Ελβετική Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ελβετία το 2019; Ναι. Εάν περιέχουν λιγότερο από 1,0% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC), τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ελλάδα το 2019;

Ελλάδα Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ελλάδα το 2019; Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, η Κανναβιδιόλη (CBD) από βιομηχανική κάνναβη εξαιρείται από τον έλεγχο των ναρκωτικών ουσιών.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ελλάδα το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στην Ελλάδα, εάν υπάρχει λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Εσθονία το 2019;

Εσθονία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Εσθονία το 2019; Ο Εσθονικός νόμος ορίζει ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι παράνομα.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Εσθονία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν είναι με κανένα τρόπο ψυχοτρόπος και δεν απαγορεύεται ρητά – καθιστώντας την νόμιμη στην Εσθονία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Γαλλία το 2019;

Γαλλία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Γαλλία το 2019; Σύμφωνα με την EIHA (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικής Κάνναβης) , οι νόμοι της βιομηχανικής κάνναβης δηλώνουν ότι η καλλιέργεια κάνναβης πλούσια σε Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στη Γαλλία το 2019.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Γαλλία το 2019; Ναι. Το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) από βιομηχανική κάνναβη είναι νόμιμο στη Γαλλία εάν περιέχει λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Γερμανία το 2019;

Γερμανία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Σύμφωνα με το Γερμανικό Νόμο περί Ναρκωτικών , η διαπίστωση ότι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμο στη Γερμανία δείχνει ότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση της Κανναβιδιόλης (CBD).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Γερμανία το 2019; Ναι. Το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμο στη Γερμανία το 2019, λόγω του ότι δεν υπάρχει ρητός νόμος που να δηλώνει ότι είναι παράνομο. Η κάνναβη με περισσότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC), ωστόσο, είναι παράνομη.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ιρλανδία το 2019;

Ιρλανδία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ιρλανδία το 2019; Ο Ιρλανδικός νόμος δηλώνει ότι η κάνναβη με 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) είναι νόμιμη.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ιρλανδία το 2019; Ναι. Το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) με λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) επιτρέπεται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και δεν έχει ρητή απαγόρευση.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ισπανία το 2019;

Ισπανία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ισπανία το 2019; Οι μόνοι νόμοι της Ισπανίας που περιορίζουν τη βιομηχανική κάνναβη είναι για την καλλιέργεια και δηλώνουν ότι η κάνναβη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC), όταν είναι ξηρή.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ισπανία το 2019; Ναι. Παρόλο που οι νόμοι της Κανναβιδιόλης (CBD) της Ισπανίας αναφέρουν ότι η βιομηχανική κάνναβη δεν προορίζεται για κατανάλωση, υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές επιλογές προϊόντων Κανναβιδιόλης (CBD). Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν είναι ψυχοτρόπος και δεν καλύπτεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1971 για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες. Τα προϊόντα της Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα, ενώ η Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) παραμένει παράνομη.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ιταλία το 2019;

Ιταλία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ιταλία το 2019; Η Ιταλία, στις αρχές της δεκαετίας του 1940, ήταν ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός κάνναβης, δίπλα στη Σοβιετική Ένωση. Το 2017 ψηφίστηκε ο Ιταλικός νόμος αριθ. 242 για να φέρει πίσω την καλλιέργεια κάνναβης.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ιταλία το 2019; Ο νόμος αρ. 242 σκοπεύει να φέρει πίσω την καλλιέργεια κάνναβης και τα προϊόντα κάνναβης με λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2019;

Κύπρος Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2019; Σύμφωνα με το νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας , αν υπάρχει λιγότερη από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλη (THC), είναι επιτρεπτή.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Κροατία το 2019;

Κροατία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Κροατία το 2019; Οι Κροατικοί νόμοι επέτρεψαν την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης από το 2012.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Κροατία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) από βιομηχανική κάνναβη είναι νόμιμη εάν περιέχει λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Λετονία το 2019;

Λετονία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Λετονία το 2019; Οι νόμοι της Λετονίας αναφέρουν ότι η κάνναβη είναι παράνομη για καλλιέργεια ή ανάπτυξη. Ωστόσο, επιτρέπονται οι σπόροι της βιομηχανικής κάνναβης για την παραγωγή ινών και σπόρων.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Λετονία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν απαγορεύεται ρητά, καθιστώντας την νόμιμη στη Λετονία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Λιθουανία το 2019;

Λιθουανία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Λιθουανία το 2019; Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας , η καλλιέργεια κάνναβης έγινε νόμιμη το 2014.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Λιθουανία το 2019; Ναι. Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης είναι νόμιμη και η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη, διότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στο Λουξεμβούργο το 2019;

Λουξεμβούργο Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στο Λουξεμβούργο το 2019; Οι νόμοι του Λουξεμβούργου αναφέρουν ότι η κάνναβη είναι νόμιμη εάν υπάρχει λιγότερο από 0,3% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στο Λουξεμβούργο το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στο Λουξεμβούργο εάν περιέχει λιγότερο από 0,3% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Μάλτα το 2019;

Μάλτα Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Μάλτα το 2019; Το 2015, οι νόμοι της Μάλτας περιορίζουν την κάνναβη και την Κανναβιδιόλη (CBD).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, όλα τα κανναβινοειδή από την κάνναβη (μαριχουάνα ή βιομηχανική κάνναβη) ελέγχονται από το Νόμο περί Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά του 2018. Αυτός νομιμοποιεί την ιατρική κάνναβη μόνο για συνταγογραφούμενη χρήση.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Μάλτα το 2019; Ναι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, ένας εξουσιοδοτημένος ιατρός που έχει εγγραφεί στο νόμο για τα επαγγέλματα υγείας έχει το δικαίωμα να συνταγογραφήσει φαρμακευτικά παρασκευάσματα προϊόντων κάνναβης που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον νόμο για τα φάρμακα ή έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την Πρακτική Ορθής Παρασκευής (GMP).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ολλανδία το 2019;

Ολλανδία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Το Άμστερνταμ έχει τη φήμη για την ανεκτικότητά του στην κάνναβη – σε ορισμένες τοποθεσίες.

Η κάνναβη μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο για τις ίνες και τους σπόρους της. Εάν η Κανναβιδιόλη (CBD) εκχυλίζεται στην Ολλανδία, είναι παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών .

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ολλανδία; Από τεχνική άποψη, τα στελέχη του γένους της κάνναβης δεν είναι νόμιμα και εμπίπτουν στο νόμο περί οπίου . Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση της Κανναβιδιόλης (CBD), είναι νόμιμη. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι ανεκτή με επίπεδο Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) μέχρι 0,05%.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ουγγαρία το 2019;

Ουγγαρία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Ουγγαρία; Σύμφωνα με τον Ουγγρικό νόμο, η κάνναβη που περιέχει λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) είναι νόμιμη.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Ουγγαρία το 2019; Ναι. Οι ουγγρικοί νόμοι δεν απαγορεύουν ρητά την Κανναβιδιόλη (CBD), καθιστώντας την νόμιμη στην Ουγγαρία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Πολωνία το 2019;

Πολωνία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Πολωνία το 2019; Οι νόμοι στην Πολωνία δε θέτουν περιορισμούς που να εμποδίζουν τη χρήση της Κανναβιδιόλης (CBD). Η βιομηχανική κάνναβη με λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) έχει καλλιεργηθεί στην Πολωνία εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Πολωνία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν έχει ρητή πολιτική που να περιορίζει τη χρήση της.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Πορτογαλία το 2019;

Πορτογαλία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Πορτογαλία το 2019; Ο πορτογαλικός νόμος δεν αναφέρει ρητά την απαγόρευση της Κανναβιδιόλης (CBD).

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Πορτογαλία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη επειδή δεν υπάρχουν ρητοί περιορισμοί.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Ρουμανία το 2019;

Ρουμανία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Ρουμανία το 2019; Το Ρουμανικό δίκαιο δεν προβλέπει ρητούς περιορισμούς για την Κανναβιδιόλη (CBD) που προέρχεται από βιομηχανική κάνναβη.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Ρουμανία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στη Ρουμανία.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σλοβακία το 2019;

Σλοβακία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σλοβακία το 2019; Ο νόμος της Σλοβακίας κατατάσσει την Κανναβιδιόλη (CBD) στα ψυχοτρόπα ναρκωτικά “Κατηγορίας 2” του καταλόγου.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Σλοβακία το 2019; Όχι, η Κανναβιδιόλη (CBD) στη νομοθεσία της Σλοβακίας δηλώνεται σαφώς ότι είναι παράνομο ψυχοτρόπο ναρκωτικό.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σλοβενία ​​το 2019;

Σλοβενία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σλοβενία ​​το 2019; Ο νόμος της Σλοβενίας αναφέρει ότι η βιομηχανική κάνναβη απαλλάσσεται από το νόμο με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μικρότερης από 0,2%.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Σλοβενία ​​το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στη Σλοβενία ​​εάν έχει λιγότερο από 0,2% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σουηδία το 2019;

Σουηδία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Σουηδία το 2019; Ο Σουηδικός νόμος αναφέρει ότι η βιομηχανική κάνναβη δεν είναι κάνναβη(“μαριχουάνα”), και ότι η βιομηχανική κάνναβη δεν είναι Τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Σουηδία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη και δεν περιλαμβάνεται ρητά στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών.

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Τσεχική Δημοκρατία το 2019;

Τσεχία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στην Τσεχία το 2019; Ο νόμος της Τσεχικής Δημοκρατίας θέτει το όριο της περιεκτικότητας της κάνναβης σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) στο 0,3% – για να είναι νόμιμη.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στην Τσεχική Δημοκρατία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι νόμιμη στην Τσεχική Δημοκρατία εάν περιέχει λιγότερο από 0,3% Τετραϋδροκανναβινόλης (THC).

Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Φινλανδία το 2019;

Φινλανδία Νόμιμη Κανναβιδιόλη (CBD)Τα προϊόντα Κανναβιδιόλης (CBD) είναι νόμιμα στη Φινλανδία το 2019; Ο Φινλανδικός νόμος αναφέρει ότι τα ψυχοδραστικά χημικά είναι ως επί το πλείστον παράνομα.

Είναι το έλαιο Κανναβιδιόλης (CBD) νόμιμο στη Φινλανδία το 2019; Ναι. Η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν είναι ψυχοδραστική και είναι νόμιμη επειδή δεν είναι ψυχοδραστική.

 


ΠΗΓΗ

Επιμέλεια/Μετάφραση : Άγγελος Τζιμίδης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεκατέσσερεις (14) χώρες στην Ευρώπη λένε Ναι στην κάνναβη για ιατρική χρήση. (2016)

Νόμιμη η Ιατρική Κάνναβη στην Κύπρο (2019)


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η θεραπευτική-κάνναβη.com.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποια ασθένεια να συμβουλευτείτε το γιατρό σας και να μην ακολουθήσετε καμία «συμβουλή» ή «προτροπή» συντάκτη άρθρου, καθώς ότιδήποτε αναγράφεται είναι μόνο γιά ενημερωτικούς λόγους. Χρησιμοποιείτε διασταυρωμένες πηγές και την κριτική σας σκέψη και μην καταπίνετε “αμάσητα” ο,τιδήποτε διαβάζετε στο Διαδίκτυο, ειδικά σε θέματα Υγείας. “Γνώθι σ’αυτόν“-Σωκράτης

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) DISCLOSURE These statements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat or cure any disease. Always check with your physician before starting a new dietary supplement program. * Cannabidiol (CBD) is a natural constituent of hemp oil.

Μοιράστε τη γνώση
Ετικέτες: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Top
error: