Η Νομοθεσία στην Ελλάδα

Η Νομοθεσία στην Ελλάδα 1

από τον Άγγελο Τζιμίδη, 14/05/2016

Η Νομοθεσία για την Κανναβιδιόλη (CBD) στην Ελλάδα:

σε τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 22/03/2016 με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας και Καθηγητή Τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κύριο Σωτήρη Αθανασέλη λάβαμε την απάντηση ότι, επειδή η Κανναβιδιόλη (CBD) δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ναρκωτικών ουσιών (ΝΟΜΟΣ 3459/2006ΦΕΚ Α’/103/25.5.2006) και δεν περιέχει την παράνομη ουσία Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε ποσοστό άνω του νόμιμου 0,2% (Νόμος 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/20-03-2013), είναι νόμιμη.

Aν παρόλα αυτά έχετε κάποιες απορίες παρακαλούμε καλέστε την Επιτροπή Ναρκωτικών στο 2107462419 (σημ: Ο κος Αθανασέλης δεν είναι πλέον στην Επιτροπή Ναρκωτικών)

Η Νομοθεσία για την Κάνναβη Σατίβα στην Ελλάδα:

Το 2013 με την ψήφιση του ν.4139 επί ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που εξαιρεί την κλωστική κάνναβη Cannabis sativa L από τα ψυχοτρόπα φυτά (όπως η cannabis indica), άνοιξε ο δρόμος για την καλλιέργειά της στην Ελλάδα, μετά την απαγόρευσή της το 1957. Το ΦΕΚ με το ρυθμιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ποιος και πώς μπορεί να καλλιεργεί την κλωστική κάνναβη και να εμπορεύεται τα προϊόντα, έμεινε στο «συρτάρι» και εκδόθηκε 3 χρόνια μετά! (Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί προβοκατόρικα ότι την πόρτα στην κάνναβη την άνοιξε η ΝΔ το 2013! Τι όχι;). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης επιδοτείται από το 1990, και για το 2015 η συνολική καλλιεργούμενη έκταση κλωστικής κάνναβης στην Ευρώπη έφτασε τα 252.240 στρέμματα.

Πηγες:

1) http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3459_06.htm

2) http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=YTYbJcYuEkI%3D&tabid=132

3) “10 Τζούρες Φαρμακευτικής Κάνναβης”


Νομοθετικό Ιστορικό και άλλα συναφή:

– Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης ΚΥΑ αριθμ. 1750/39224(ΦΕΚ Β’ 929/06.04.2016)

-Το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας (22/01/17) το οποίο λέει το “ΝΑΙ” προς τον Υπουργό για τη Χορήγηση της Ιατρικής Κάνναβης στην Ελλάδα.

-Νομιμοποιήθηκε σήμερα 30/06/17 η Ιατρική Κάνναβη στην Ελλάδα (ΦΕΚ 2238/Β/29-6-2017)

-Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» (ΦΕΚ 929/Β/2016) ΦΕΚ Β’ 2970/30.08.2017

-Ο ΕΟΦ για τις Εισαγωγές Φαρμάκων Κάνναβης (η διαδικασία)

-Νόμος 4523 (ΦΕΚ Α 41/7-3-2018) για την Καλλιέργεια Φαρμακευτικής Κάνναβης

-ΚΥΑ 51483/700/Φ.15/2018 – ΦΕΚ 1692/Β/15-5-2018 – Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.

ΚΥΑ αριθμ. 1433/84905/(ΦΕΚ Β΄ 2392/21.06.2018): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης»

-Η νομιμότητα των βρώσιμων προϊόντων που περιλαμβάνουν κάνναβη με χαμηλή περιεκτικότητα (μικρότερη του 0,2%) σε τετραϋδροκανναβινόλη-THC.Σύμφωνα μάλιστα με αυτήν λήγει και το τυπικό θέμα των εγκρίσεων της χρήσης γης που αφορούν στην καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης. (Τροπολογία Sativa L 0.2 σε τρόφιμα 10_7_18.pdf)

-Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ΦΕΚ 2840 Β΄ (16.07.2018), Απόφαση Αριθμ. Δ3(γ)52588

-Έτοιμο είναι το πρώτο «φύλλο οδηγιών» (spc) που αναφέρει τις ενδείξεις και τους περιορισμούς που θα διέπουν την χορήγηση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα (11/12/18).

Επαναπροσδιορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια και επεξεργασία των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% (Τροπολογία 1965/42 19.2.2019)

– Στο 0,6% το όριο της Τετραϋδροκανναβινόλης – THC στη συγκομιζόμενη κάνναβη (Τροπολογία στο Σ/Ν “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.” – 23/04/19)

– «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31-7-2014, σ. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 της 20-6-2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης». ΚΥΑ αριθμ. 982/88573(ΦΕΚ 1444 Β΄/24.04.2019)

– «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού καταλόγου του είδους Cannabis sativa L». ΚΥΑ αριθμ. 981/88525(ΦΕΚ 1445 Β΄/24.04.2019)

«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%». Νόμος 4801/2021 (ΦΕΚ Α’ 83/24-5-2021)

–  «Φαρμακευτική κάνναβη: Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και την μεταποίηση». ΚΥΑ αριθμ. 27462 (ΦΕΚ 1151 Β’/ 15.03.2022).

ΚΥΑ-2022-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΜΕ-CBD-4

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οδηγός καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα (Cannabis sativa L.) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

-Σε εταιρεία από το Ισραήλ η πρώτη άδεια για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα (02/11/18)

Αμφίβολη η φετινή σπορά εάν η Πολιτεία δε νομοθετήσει άμεσα και ορθά (24/01/19)

-Νόμιμη η Ιατρική Κάνναβη στην Κύπρο (19/02/19)

-Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4801/2021 για τη φαρμακευτική κάνναβη

-Συνταγή Ιατρικής Κάνναβης – η Διαδικασία (2024)

Μοιράστε τη γνώση

Top
error: